Dynamisk innkjøpsordning kan erstatte rammeavtaler

Kjøper dere inn standardiserte tjenester og varer kan dynamisk innkjøpsordning (DPS - Dynamic Purchasing System) være en bedre løsning enn tradisjonelle rammeavtaler.

En dynamisk innkjøpsordning er ikke tidsbegrenset. Innkjøper får raskt tilgang til mange leverandører og prisene tilpasses endringer i markedet. Ordningen er også raskere sammenlignet med etablering av rammeavtaler fordi det innebærer mindre arbeid i forkant.

500 milliarder kroner årlig

Det offentlige kjøper hvert år varer, tjenester, bygg og anleggsarbeid for rundt 500 milliarder kroner. Både innkjøper og potensielle leverandører bruker mye tid på tilbudsarbeidet.

Ved en dynamisk innkjøpsordning er prosessen helt elektronisk. Alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene får være med. Dermed kan også nyetablerte bedrifter levere inn tilbud.

Slik er prosessen

Akkurat som ved utlysing av rammeavtaler kunngjør du anbudskonkurransen på Doffin. Det er en begrenset anbudskonkurranse der alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene skal tas opp.

Når du senere har behov for en konkret ytelse, ber du om tilbud fra leverandørene. Du trenger altså ikke be om tilbud før du har behov.

Nye leverandører kan tas opp fortløpende. De som søker innenfor første tidsfrist kan levere til første anskaffelsen innenfor ordningen, men til senere anskaffelser kan leverandører som har kvalifisert seg senere også få levere tilbud. Dermed er ikke innkjøper låst til en eller noen få leverandører, noe som ofte er tilfellet ved rammekontrakter.

Forskjellige kontrakter til forskjellige tjenester

Dynamisk innkjøpsordning kan gi større utskiftning av leverandører sammenlignet med rammeavtaler. Det kan være en fordel innenfor bransjer med hurtig utvikling, for eksempel innen informasjonsteknologi der nye, innovative leverandører «plutselig» kan dukke opp.

En ulempe kan være at man kanskje ikke får en langsiktig strategisk partner som man får ved tidsbestemte rammeavtaler. Og prisene vil typisk også variere sammenlignet ved en rammeavtale med utvalgte leverandører. Derfor er dynamisk innkjøpsordning kanskje spesielt gunstig ved innkjøp av standardvarer eller rimelig standardiserte tjenester.

Bistand

Karabin har bred erfaring med å bistå både innkjøper og leverandører, og vi hjelper deg å tilrettelegge for en dynamisk innkjøpsordning.

Kontakt oss om du vil vite mer om dynamisk innkjøpsordning (DPS - Dynamic Purchasing System) eller ønsker ekstra kapasitet ved anbudsarbeidet.

Spør oss

Spør oss

Kåre Nystad

Daglig leder Bergen