- Det beste er å hjelpe andre til å nå sine mål

Stadig flere bransjer får øyene opp for lønnsomheten forbedringsarbeid kan gi. Karabin Stavanger har en betydelig økning i oppdrag og nå trenger de å styrke laget lokalt.

 

- Det er i dag tydeligere krav til forbedring inn mot alle bransjer. Vi ser at digitalisering, økt konkurranse og høyere krav til leveranse fører til at etterspørselen etter våre tjenester øker. Det er ikke tvil om at vår metode for å sikre gevinster faktisk gjør en forskjell for kundene våre, forteller Are Jaastad, leder for Karabin Stavanger. I Karabin bistår konsulentene kunder i ulike bransjer med å nå sine mål for forbedring.

Betydelige gevinster

Forbedringsarbeid er mye mer enn «bare» kostnadskutt og Lean. Gjennom grundig analyse, detaljert måling og godt samarbeid med oppdragsgivers ansatte og ledelse, finner man bedre og smartere måter å jobbe på. Det gir normalt både reduserte kostnader og økt inntjening. Bare i prosjekter der Karabin er engasjert sparer kundene mer enn en milliard kroner hvert år.

- Flere bransjer er i endring. Byggebransjen har for tiden en voldsom interesse for å forbedre gjennomføringsmetodene sine på større prosjekter, her er det store gevinster å hente både for entreprenører og underleverandører. Det synes vi er knallkjekt å jobbe med! sier Jaastad.

Han forteller at i byggeprosjekter kan det være mye å spare bare på logistikk og koordinasjon.

- Når flere faggrupper må koordinere sitt arbeid på byggeplassen er det lett for at det oppstår ulike former for ikke-verdiskapende arbeid. Bruk av anerkjent metodikk for å sikre bedre planlegging, oppfølging og samhandling mellom fagene gir store gevinster. Disse kan tallfestes og dokumenteres, og det gjør vi i alle oppdrag.

Are Jaastad, daglig leder i Karabin Stavanger

 

Arbeidsmoral fra Hardanger

Are Jaastad er en populær leder i Karabin. Han kan skilte med en medarbeidertilfredshet på ledelse på 5,6 av 6 blant sine ansatte. Han er kjent for å løfte kollegene opp. Men som ung drømte ikke ingeniøren om å bli sjef.

- Nei, jeg gjorde ikke det. Veien ble til mens jeg gikk.

Han har likevel en tydelig ledelsesfilosofi.

- Jeg har veldig respekt for andre mennesker, og jeg hører på det de sier. Som leder prøver jeg å legge til rette for at folk skal få være seg selv og få utvikle sitt potensiale.

Ledelsesfilosofien hans er farget av oppveksten i Hardanger og en suksessrik karriere i kraftbransjen og prosessindustrien.

- Jeg er oppvokst med lærerforeldre som drev en liten gård da arbeidsdagen var slutt. Det å måtte kombinere gårdsdrift med full jobb utenom, som jeg var med på i hele min oppvekst, har gjort noe med meg. Vi kunne ikke somle med ting, det måtte jobbes effektivt. Jeg har nok med meg litt av den arbeidsmoralen og nøkternheten. At vi ikke skal sløse ligger i genene mine, forteller Are.

Kanskje er det en av årsakene til at Karabins praksis med å dokumentere oppnådde forbedringer appellerer slik til ham?

- Det kan godt stemme. At Karabin dokumenterte effekter av forbedringsprosjektene de jobbet med, syntes jeg var ekstremt tiltalende da jeg ble kjent med selskapet. Samtidig var jeg i utgangspunktet noe skeptisk. Men etter å ha vært på besøk på hovedkontoret der alle gevinstbrevene hang i resepsjonen, og hadde møter med Karabinfolkene og forstod at de var superdedikerte til å skaffe gevinster for kundene, tok jeg steget fullt ut og ble en del av Karabin-familien i 2014.

På spørsmål om hvilke oppdrag han har satt mest pris, er det en offentlig organisasjon han nevner først.

- Samarbeidet med Fosterhjemtjenesten har vært spesielt givende. Å kunne se at de lykkes med å skaffe riktige fosterhjemmene til barna når de trenger det, har gitt arbeidsdagen ekstra mening. Da er det ikke bare økonomiske effekter som står i sentrum, for å si det sånn.

Behov for de riktige profilene til å styrke laget

Are Jaastad søker altså flere konsulenter som vil arbeide med noen av regionens mest spennende bedrifter og organisasjoner. 

- Ja, vi ønsker både erfarne ledere, fageksperter og unge mennesker med stor entusiasme. Hittil i år er vi i leveranse til over 20 forskjellige kunder i Rogaland, og kunne hatt enda flere om vi hadde hatt større kapasitet.

- Vi har en god arbeidsplass, spennende kunder og ikke minst et faglig sterkt miljø som det er inspirerende å være en del av!

Spør oss

Spør oss

Are Jaastad

Partner