Datadeling blir viktigere

Korona-krisen har vist nytten av å dele data, både for å redusere smitte og for å finne den beste behandlingen. Datadeling vil bli viktig på mange områder.

Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet er en god illustrasjon på hvordan data kan brukes. Innsamling av store mengder data gir ny kunnskap, men den etiske siden kan skape en del problemstillinger.

«Smittestopp» ble lastet ned av mer enn 60 prosent av Norges befolkning, før den ble stengt ned grunnet personvernproblematikk.

Data = penger

Aktører med best informasjon har også best forutsetning for å gjøre riktige analyser. Det er lønnsomt! Evnen til å oppdage store trender tidlig kan gi enorme gevinster i aksjemarkedet, og det er en forutsetning for å lykkes med moteklær og annen produktutvikling mot massemarkedet. Derfor er det fristende å holde data for seg selv.

Datadeling

Samtidig vil datadeling på tvers av organisasjoner gi kunnskap som enkelte bedrifter ikke kan skaffe selv. Et eksempel er lakseoppdrett hvor næringen samarbeider om god overvåkning med sensorer og analyse fra kunstig intelligens. På den måten er det mulig å forebygge algeoppblomstring og spredning av sykdommer på tvers av ulike bedrifter. I offentlig sektor legges det videre opp til å dele data på tvers av sektorer og ikke minst til næringslivet. På den måten kan vi få mer effektive prosesser, bedre tjenester og økt næringsutvikling.

Samfunnsnytte fra deling

Myndighetene i mange land har stengt ned samfunnet for å redusere utbredelsen av Covid-19. En rekke sporingsapper er produsert. Dataene analyseres, gjerne av kunstig intelligens, for å skaffe oversikt over smittesituasjonen og vurdere effekten av myndighetstiltak.

Vi tror at deling av helsedata vil bli enda viktigere i årene som kommer. Ved neste pandemi vil teknologiutviklingen ha kommet mye lengre, slik at flere vil ha apper å laste ned og legemiddelselskaper vil dele data for å hurtigere kunne utvikle effektive behandlingsmetoder. Det vil i så fall komme oss alle til gode.

Etiske utfordringer

Når vi gir fra oss data er det teoretisk en fare for at dataene kan misbrukes. DNA-analyser kan brukes til å utvikle medisiner mot arvelige sykdommer, men arvematerialet kan teoretisk også benyttes av forsikringsselskaper til å nekte helseforsikringer til mennesker som tilsynelatende er friske.

Handle-apper fra dagligvarekjeder kan kanskje misbrukes til overvåking av enkeltpersoners handlevaner. Dersom ulike mobilapper hackes kan kjøremønsteret over flere måneder analyseres, noe som kan gi indikasjoner om alt fra ønske om å bytte jobb til avsløring av hvor elskerinnen bor. Det kan gi grunnlag for utpressing.

Følg med og vær bevisst!

Datadeling vil øke i de fleste bransjer. Vi anbefaler at du følger med på utviklingen i din bransje, og at dere har et bevisst forhold til hvordan deling kan gi økt gevinst og økt samfunnsnytte, samtidig som personvernet ivaretas. Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for Felles datakatalog, et område hvor du finner beskrivelser av datasett, api-er og informasjonsmodeller. I den offentlige digitaliseringsstrategien som går frem mot 2025 finner du også nyttig informasjon om «Økt deling av data og verdiskapning».

Har du spørsmål om hvordan du kan benytte data i din virksomhet? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.