Lean construction;Paradis Brygge;Karabin

50 prosent forbedret produktivitet på byggeplassen

TEQVA-selskapene er ledende på totalteknisk Enterprise og totaltekniske serviceleveranser til store byggeprosjekter. Likevel klarte de hele 50% forbedret produktivitet i Lean Pilot-prosjektet Paradis Brygge.

Publisert 20/09/2019

Av: Redaksjonen


- Markedet krever at selskaper i byggebransjen må bli mer effektive og tenke nytt. Det er ikke snakk om å springe fortere, men å jobbe smartere, sier Kjell Egil Ellingsen, daglig leder i TEQVA.

TEQVA bestemte seg for å kjøre et Lean-prosjekt for å se om det er mulig å øke kvaliteten og produktiviteten i leveransene.

- Vi omsetter for rundt 600 millioner kroner i året, så det er klart at mer effektiv logistikk og samarbeid vil kunne bety store beløp spart, sier Ellingsen.

Først gjennomgikk 60 prosjektledere og Baser et tredagers kurs i Lean. Deretter ble konsulentselskapet Karabin engasjert for å bistå i prosjekter hvor Lean skulle brukes i praksis. Disse prosjektene ble kalt «Lean Pilot».

Paradis Brygge først ut 

TEQVA valgte boligprosjektet Paradis Brygge som første Lean Pilot. Tallmaterialet fra Paradis Brygge ble så sammenlignet med prosjektregnskapet til to sammenlignbare byggeprosjekter for bolig i Rogaland. 

- Årsaken til at vi brukte et stort leilighetsprosjekt som test er at det er mye enklere å måle timeforbruk ved bygging av leiligheter kontra næringsbygg, forteller Ellingsen.

Tydelig metodikk

TEQVA bestemte seg tidlig for å benytte ekstern kompetanse til å styre prosessene og overføre beste praksis. De valgte Karabin fordi konsulentene i Karabin er eksperter nettopp på gevinstrealisering, og har god erfaring med byggebransjen.

- Karabin hjelper kundene med å jobbe bedre. Vi har en tydelig metodikk som består av kartlegging, prioritering av fokusområder, forslag til praktiske løsninger og tett oppfølging og forbedring av systemet på byggeplass, forteller Rita Bach Omdal, som var Karabins prosjektleder i TEQVAs Lean Pilot. 

- Vi har fått veldig god hjelp fra Rita og kollegaene hennes. Så langt er vi fornøyd med Karabin. Jeg har også fått telefoner fra andre som har ringt og bedt om referanse, og da har vi anbefalt Karabin, sier Ellingsen, som nå har engasjert Karabin i tre ulike prosjekter.

Teqva tavlemøte kjøres hver fredag etter lunsj. Kenneth Meland (prosjekteder i Rønning Elektro) oppdaterer tall og grafer fortløpende.

Kraftig redusert timeforbruk

Resultatene av piloten ble over all forventning. Siden starten i januar 2018 til avslutning av første fase i mai 2019 har TEQVA-organisasjonen bygget verdifull intern kompetanse, jobbet med kontinuerlig utvikling og tilpasset systemet sitt basert på læring underveis. Det er TEQVAs egne ansatte som har gjennomført arbeidsoppgavene, Karabins bidrag har først og fremst vært analyse, fasilitering og struktur.

- I starten er alle skeptiske når det er noe nytt. Men de prosjektlederne og basene vi har hatt har vært utrolig positive, og det er mye av årsaken til suksessen. Og den kompetansen de har fått gjennom Paradis Brygge har de videreført i andre prosjekter, forteller Ellingsen. 

Et annet viktig resultat er at kvalitet, kontroll og trygg utførelse i arbeidet gjorde at det var minimalt med feil som måtte rettes opp. Det er viktig når timebruken skal ned.

- Det du får ut av slike prosesser er bevisstgjøring, folk blir bevisst på tidsbruk. Mange får en aha-opplevelse når de ser hvor mye tid de bruker på enkelte oppgaver. 

Forbedret produktivitet på byggeplass og antall aktiviteter rett-første-gang har bidratt til at TEQVA-selskapene oppnådde en forbedring i timeforbruk på imponerende 50%, basert på totalt antall timer lagt inn i prosjektet.

Fra venstre: Heine Aastvedt (Bas i Rønning Elektro), Rita Bach Omdal (Prosjektleder i Karabin), Jan Aage Undset (Bas i Sig. Halvorsen), Christian Nøttveit (Prosjektleder i Sig. Halvorsen), Linn Christensen (Kundeansvarlig i Karabin), Kenneth Mæland (Prosjektleder i Rønning Elektro). Bas og Prosjektleder i Energi & Miljø er ikke avbildet.

Dette gjorde de 

Gjennomgang av prosjektregnskaper viste at det faktiske timeforbruket gjerne varierer 20-90% over budsjetterte timer. I  byggeprosjekter med mange leverandører som skal samarbeide kan det også være vanskelig å vite hvor overforbruket kommer fra. 

I Lean Piloten brukte derfor TEQVA-selskapene og Karabin mye tid på analyse i forkant og å velge kloke logistikkløsninger, for så å ha løpende ukeplanlegging med oppfølging og måling:

  1. Første steg var data- og prosessanalyse for å forstå nåsituasjonen og forankre behovet for endring hos ledelse og ansatte.
  2. Deretter kom valg av tiltak, oppfølging og struktur på hvordan TEQVA skulle forbedre systemer og arbeidsprosesser.
  3. Steg tre bestod av klargjøring på byggeplass, samt sikre forankring og eierskap hos de ansatte og klargjøre interne kunde-leverandør-forhold.
  4. Karabin bidro med støtte og tett oppfølging av aktiviteter, med vekt på målstyring og kontinuerlig forbedring. Da var konsulentene innimellom «flue på veggen» på byggeplassen.
  5. Hele tiden var det målinger, kvalitetssikring og visualisering av realiserte effekter.

Fornøyde ansatte 

Rita Bach Omdal i Karabin mener at i slike forbedringsprosjekter er det avgjørende at de ansatte både involveres tidlig og at de opplever at tiltakene gjør arbeidshverdagen lettere for dem.

Målbare effekter på ansatt tilfredshet viste at de utførende på Paradis Brygge er fornøyde med samarbeidet på byggeplass og med logistikken. 

- Prosjektet har vært lærerikt og effektivt. Jeg føler alle i prosjektet har tatt utfordringen og at de involverte har utviklet et godt utgangspunkt med verktøy og holdninger som vi må ta med oss videre inn i organisasjonen og andre prosjekter. Det mest nyttige er å få satt ting i system og få verktøy til å følge opp. Alt er blitt bedre, fra timebruken til logistikken, sier Kenneth Meland i Rønning Elektro. Meland er prosjektleder for elektro i Paradis Brygge.

Nøkkelen til suksess 

Linn Christensen i Karabin er kundeansvarlig for TEQVA, og flere andre byggeprosjekter som Karabin jobber for i Rogaland. Hun har et tydelig tips til bedriftsledere i byggebransjen som ønsker å innføre Lean. - Skikkelig god planlegging er nøkkelen til suksess! Det betyr at du må sette av mer tid i forkant enn du gjerne er vant med eller ønsker. Men når planene er gode, blir gjennomføringen enklere – og sannsynligheten for gevinst øker! Det er ikke uten grunn hun med stor suksess har fått kallenavnet Sjefsmasekråke internt i Karabin. 


Linn Christensen tar mer enn gjerne imot innkommende henvendelser fra deg om du ønsker å lære mer om gevinstrealisering i byggebransjen på lc@karabin.no eller 976 27 488.

Paradis Brygge boligprosjektet under bygging

 

FAKTA

PARADIS BRYGGE:

- Boligprosjekt ved sjøkanten i Stavanger

- 11 boligblokker med ca 210 leiligheter

- Alle leilighetene vil få lys inn fra to sider

- Like sør for den indre bykjernen, mellom bydelene Våland og Storhaug

TEQVA AS

- Ventilasjon, rør, automasjon og elektro i Rogaland

- Leveranser fra Sig. Halvorsen, Rønning Elektro og Energi & Miljø

- Planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalteknisk enterprise og totalteknisk service for utviklere av boligprosjekter og næringsbygg i proffmarkedet

- Omsetter for ca 600 millioner kroner årlig

- Startet med Lean i januar 2018

EFFEKTVISERING I BYGGEBRANSJEN

I byggenæringen pågår det en diskusjon om effektivisering og bruk av måling og teknologi for å bedre marginene

I vår la Bygg21 frem tre rapporter for Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til tiltak som kan kutte kostnadene i næringen med rundt 20 prosent

Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland anslår at byggekostnadene i Norge kan reduseres med 30-50 milliarder kroner i året


Skrever av: Redaksjonen

Kontakt oss