10 endringer i næringslivet gjennom 2020

Den globale Covid-19 krisen har endret arbeidslivet og konkurransesituasjonen i de fleste bransjer. Mange av endringene vil være varige. Nedenfor er ti av dem.

Digitalisering, smittevern og hjemmekontor har preget 2020.

1. Kundekontakt og salg er blitt mye mer digital

Fysiske konferanser og fysiske møter har blitt brutalt redusert de seneste månedene. Dette gjør det vanskeligere å selge enn tidligere år, og god digital kundekontakt har blitt mye viktigere enn noen gang. 

I USA alene ble varer og tjenester for hele 9 milliarder dollar omsatt via e-handel i løpet av «Black Friday» i november 2020, noe som er en økning på hele 22 prosent fra samme tilbudsdag i 2019. 

Mye av kundekontakten automatiseres, som automatiske velkomstmeldinger, automatisk epostoppfølging av kunder, automatisk oppfølging av interesserte som ikke fullfører kjøpene sine.

2. Ny digitale løsninger lanseres kontinuerlig

Videokonferanse, e-handel og verktøy for webanalyse har eksistert lenge. Men den eksplosive interessen for digitale verktøy i 2020, har en rekke aktører lansert nye tjenester, forbedret gamle tjenester og utvidet sitt tilbud til å omfatte nye funksjoner. Det kommer mer.

3. Robotisering brer om seg

En av de store trendene er automatisering av arbeidsoppgaver på web. Det er en trend som har pågått lenge – Zapier alene tilbyr samhandlinger mellom mer enn 2000 ulike applikasjoner – men de siste månedene har automatisering og robotisering nådd nye høyder. Nå bygges nye fabrikker der det omtrent ikke er mennesker som utfører oppgaver i selve produksjonen.

4. Hjemmekontor er kommet for å bli

Siden hjemmekontor har blitt pålagt av myndighetene har svært mange fått teste hvordan det er å jobbe hjemmefra eller på hytta. Noen bedrifter har bestemt seg for å legge ned det vanlige kontoret, eller tilby fast hjemmekontor en eller flere dager i uken. Kolleger, kunder og samarbeidspartnere har alle lært seg til å bruke Teams, Skype, Zoom og andre former for videokonferanse. Dette gir frihet, men skaper også nye utfordringer.

5. HR-avdelingene har fått nye problemer å løse

Hjemmekontor gir ikke bare fordeler. Et betydelig antall mennesker savner å gå på jobb, de savner kollegene sine og de savner å komme seg bort fra boligen sin. Hjemmekontor gir HR-avdelingene nye utfordringer. Noen medarbeidere føler seg ensomme, noen har problemer med å jobbe strukturert og klarer simpelthen ikke å skille arbeid og fritid når arbeidet foregår hjemme.
Både ledelse og HR-avdelinger har en jobb å gjøre for å sikre at hver enkelt ansatt blir tatt vare på og klarer å sette grenser mellom arbeid og fritid. Planlagt bygging av arbeidsmiljø er noe vanskeligere når mennesker møtes sjeldent eller aldri.

6. Tilgang på likviditet er viktigere for flere

Et skummelt trekk ved korona-krisen er at bedrifter som har gått med overskudd i årevis plutselig har fått økonomiske problemer. Det hjelper ikke å drive restauranten eller treningssenteret godt når myndighetene og sykdom setter en stopp for omsetningen. I 2020 har vi sett at det å ha god likviditet er helt nødvendig for å komme gjennom en uventet krise. Det kan være smart å for eksempel inngå avtale om kassakreditt selv om du ikke trenger det, bare for å være forberedt på en uventet likviditetskrise.     

7. Flyreiser endres

Flyreiser vil trolig endres mye – fra krav om at billettene skal være papirløse til at transport og henting av bagasje vil gjøres på en måte som gir bedre smittevern enn å stå tett sammen. Det er sannsynlighet for at reiser mellom ulike land bare tillates om man er vaksinert. Reisesektoren er blant bransjene som har blitt rammet hardest økonomisk av pandemien, og tilpasninger vil nok fortsette langt utover 2021. Mange av smitteverntiltakene kan bli permanente.

8. Omstillingsevne svært viktig i arbeidsforhold

Det har vært en voldsom utvikling i bruken av digitale verktøy, det har vært endringer i måter å jobbe på og endringer i konkurransesituasjonen. Dette gjør at arbeidstakere må være mer endringsvillige enn noen gang tidligere. Evne og vilje til omstilling vil være viktig både ved nyansettelser og som kriterium ved nedskjæringer.

9. Konkurransen har blitt mer global

Økt digitalisering og dreining mot mer netthandel har gitt lokale bedrifter konkurranse fra bedrifter som hører til andre steder i landet og i andre land. Dette gir nye utfordringer, og det krever at svært mange bedrifter må oppdatere sin kunnskap og sin bruk av teknologi. Endret konkurransesituasjon kan føre til flere fusjoner og oppkjøp.

10. Mer fokus på sikkerhet

Med økt bruk av digitale løsninger øker også de potensielle skadene datainnbrudd kan gi. Utpressing fra datainnbrudd har blitt et voksende problem. Bedriftene må derfor prioritere datasikkerhet. Den uventede Covid-19 har gitt økt forståelse for viktigheten av å ha utviklet kriseplaner og i forkant ha forberedt seg gjennom strategiske øvelser for scenarioplanlegging.