Koronaviruset spres raskt. Illustrasjon - sykepleier med blodprøve

10 000 Korona-smittede i Norge?

Dersom man bruker simuleringsmetoder som Karabin bruker i næringslivet, er vår hypotese at det i dag mandag 16. mars er rundt 10 000 smittede - og fredag 20. mars vil det være 21 500 smittede i Norge.

Publisert 15/03/2020

Karabin har med utgangspunkt i parametere fra Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet ulike modeller for ulike scenarier på utviklingen i antall smittede, antall syke og antall innlagte. Se vår daglige oppdatering.

Det snakkes mye om at antall Korona-smittede i Norge inneholder mørketall, og FHI sier selv at antall offisielt smittede er lavere enn reelle smittede. Men kan vi klare å kalkulere et riktig antall? Basert på denne utfordringen satte administrerende direktør Ole Øyen i Karabin ned et analyseteam med teamlederne Kari Feldt og Robert Lohne som har erfaring fra krevende tallanalyser.  

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert en rekke tall og anslag om hvordan de vurderer at koronaviruset vil spre seg i Norge. Akkumulerte tall med et planscenario der pandemien varer omtrent et år kommer toppen omtrent midt i perioden. 

  • 2,2 millioner nordmenn vil bli smittet (42 prosent av befolkningen) 
  • 733 000 blir syke (14 prosent av befolkningen)  
  • 3 prosent av dem som blir syke (22 000) får behov for sykehusinnleggelse 
  • En fjerdedel (5 500) av dem som blir innlagt, må på intensiv

Prevalens på toppen av pandemien

  • Antall smittet: 86 000  
  • Antall syke: 29 000  
  • Antall på sykehus: 1 700  
  • Antall på intensiv: 600 

Nyhetsbildet de siste dagene, med en folkevandring til fjells, og personer i karantene som ikke respekterer denne, viser at folk ikke har tatt innover seg situasjonen. VG sin oversikt viser søndag kveld 1 250 smittede, noe som kan virke relativt ufarlig. Imidlertid er dette antallet bare bekreftede smittede gjennom testing. FHI sier selv at dette tallet er for lavt. Spørsmålet er derfor hvor mye høyere er tallet?  

- FHI sier selv at antall offisielt smittede er lavere enn reelle smittede. Det skyldes at ikke alle blir testet. Mange av dem som er syke og er i hjemme-karantene har ikke blitt testet, og vil ikke bli det.  Vi antok derfor at tallene ikke ville gå opp. Men smittesituasjonen som modellen vår viser er betydelig høyere enn vi hadde ventet, og det er trolig mye høyere enn de fleste er klar over. 

Harmonerer ikke

Teamet ledet av Robert Lohne og Kari Feldt startet med å se på tilgjengelig informasjon og data, og med bakgrunn i dette laget modeller for å estimere antallet smittede. Modellen baserer seg på tilgjengelig informasjon, og det er usikkerhet knyttet til denne. Modellen gir imidlertid en pekepinn på hvor vi er i forløpet, og hva vi har i vente de neste dagene og ukene. Vi har tatt utgangspunkt i FHI sitt anbefalte planscenario, og modellert ulike scenarier for hvor raskt doblingen i antall smittede vil gå.

- Det sikreste tallmaterialet fra situasjonen i Norge er antall innlagte på sykehus. VG rapporterte søndag kveld at det var 42 innlagte. Når vi legger dette tallet inn i modellene våre, ser vi at antallet innlagte ikke harmonerer med antallet det skulle ha vært hvis både smittestatistikken var korrekt og prosentanslagene til FHI var korrekte, sier Robert Lohne.

Innleggelser

Karabin har derfor tatt utgangspunkt i hva reelt antall smittede er, ut fra de premissene som FHI har lagt, og antallet som faktisk er testet. Våre modeller viser at antallet da er langt høyere, og sannsynligvis opp mot 10 000 basert på en av våre modeller. Siden 1. mars har det i snitt vært en 36 prosent økning i bekreftede tilfeller. Modellene viser at uten tiltak – altså at folk ikke lytter til anmondinger eller iverksatte tiltak ikke har full effekt, så vil man kunne ha en situasjon med akkumulerte 160 000 smittede innen utgangen av mars. En slik situasjon vil være krevende å håndtere for helsevesenet, med i overkant av 750 innleggelser, hvorav rundt 200 vil kreve intensivbehandling.

Ved omfattende sykdomsutbrudd er det ekstremt viktig at antall syke som trenger sykehusbehandling til enhver tid ikke overskrider kapasiteten til helsevesenet. I deler av Italia har dette dessverre skjedd, og en konsekvens er at ikke alle mennesker som trenger respirator får denne behandlingen.

Scenario og flagg

Det er ikke bare helsevesenet som har behov for å ta inn over seg hva modellene kan fortelle oss.  
Når Karabin jobber med ulike modeller for å planlegge fremtiden, er det både for å finne sannsynlighet for ulike utfall, og for å identifisere «flagg» som forteller om hvordan situasjonen utvikler seg. Flaggene kan si noe tidlig om hvilke av de ulike scenarioene som ser ut til å slå til. 
 
- For nasjonen Norge er blant annet spørsmålet: «dersom vi har 10 000 smittede nå, gjør vi da riktige tiltak?». Hvis myndighetene har bommet på antall smittede som trenger sykehusplasser har vi en kjempeutfordring. Tar bedriftene innover seg hvordan dette vil treffe dem, og har de gode strategier for å håndtere disse scenariene som kan utspille seg? Vi tenker da både på hjemmekontor, antall som blir smittet og lavere bemanning for selskaper eller organisasjoner som utfører kritiske oppgaver.

Karabin-sjefen tror at myndighetene vil gjennomføre de tiltakene som er nødvendig for å bremse smittesituasjonen. 
 
- For oss som samfunn kan tiltakene dermed bli mer langvarige og kanskje sterkere enn det mange tror nå. Situasjonen med hjemmekontor kan utvides betydelig. 

Worst case 

Ved scenarioplanlegging hos Karabin er det alltid et team av flere personer som jobber med modellene, og i dette teamet har minst ett teammedlem kompetanse innenfor den aktuelle bransjen. Karabin anbefaler næringslivsledere å følge med på ulike flagg som kan indikere at myndighetene kommer til å trappe opp eller utvide tiltakene. 
 
- Et flagg kan være skolesituasjonen. Hvis myndighetene ser at smitten eskalerer voldsomt kan skolene bli stengt lenger enn ut mars, kanskje til og med frem til august. Vårt generelle råd vil være at bedrifter som kan det, og privatpersoner, gjør forberedelser som om unntakstilstanden vil vare lenger enn det en forventer nå. 
 
Kari Feldt, siviløkonom og sykepleier, sier at god krisehåndtering ikke bare handler om å håndtere den sannsynlige utviklingen, men også å forberede seg på ulike scenarioer, inkludert potensialet for «worst case». 
 
- De bedriftene som ikke har tydelige kriseplaner, eller ikke har vurdert konsekvensene av ulike scenarioer, bør sette av tid til dette nå. Det handler om å ta vare på bedriften, men også de ansatte og kundene som forventer leveranse. Planlegg for at situasjonen med hjemmekontor og karantene blir lengre enn til påske, sier Kari Feldt.  

Hun legger til at dugnadsånden er sterk i i Norge, og det er forståelse blant kunder og omgivelsene for at bedrifter og offentlige organisasjoner gjennomfører ekstraordinære tiltak. Kari har meldt fra om sin kompetanse til Stavanger kommune.

Kilder 

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-2020-03-12.pdf  

https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/?itid=hp_hp-top-table-main_virus-simulator520pm%3Ahomepage%2Fstory-ans 

Relevante artikler

Daglig oppdatering av koronaviruset

Riskohåndtering – er du forberedt?

Krisetiltak for å redde bedriftenes økonomi

Slik lykkes du med effektiv oppgavestyring gjennom digital samhandling

Kontakt oss